TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŰ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Achtergrond

  Achtergrond
  Op de navolgende pagina's volgt een compleet overzicht van alle fronten (Russisch: front, meervoud fronty) die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Rode Leger zijn geformeerd. Het front was de grootste troepenformatie van het Rode Leger en ruwweg vergelijkbaar met de Duitse Heeresgruppe en de Amerikaanse Army Group. Een belangrijk verschil was echter dat ook de luchtstrijdkrachten onder bevel van de fronten vielen (de VVS, de Sovjetluchtmacht, was tijdens de Tweede Wereldoorlog nog geen zelfstandig krijgsmachtonderdeel). Bovendien waren ook vloten en flottieljes regelmatig operationeel ondergeschikt aan een front.

  Fronten waren vergelijkbaar met de militaire districten in vredestrijd. Op 22 juni 1941 werden alle militaire districten aan de frontlinie omgevormd tot fronten, en na de oorlog werd een aantal fronten opnieuw gereorganiseerd tot militair district. In totaal werden er tijdens de oorlog maar liefst 57 fronten gevormd en ingezet. Dit hoge aantal komt onder andere voort uit de conventie fronten te vernoemen naar de locatie waar het front actief was; wanneer een front terugtrok of oprukte maakte deze gewoonte het nodig het front te hernoemen. Op ieder moment tijdens de oorlog waren er tussen de 11 en 16 fronten operationeel.

  De omvang van een front kon sterk uiteenlopen: enkele minder belangrijke fronten bestonden uit slechts een tweetal legers onder een een- of tweesterrengeneraal, terwijl het 1e Wit-Russische Front en het 1e Oekra´ense Front tijdens de opmars naar Berlijn uit respectievelijk 12 en 13 legers bestonden onder een maarschalk van de Sovjet-Unie. In 1944 en 1945 omvatten de belangrijkste fronten doorgaans 5-9 reguliere legers (in totaal 40-70 jagerdivisies), 1-3 tanklegers, 1-2 luchtlegers, 2-5 zelfstandig opererende gemechaniseerde of tankkorpsen, 1-2 cavaleriekorpsen, diverse sterke artillerieformaties en een verscheidenheid aan ondersteunende eenheden. Tijdens de operaties in Oost-Pruisen en Polen en het offensief richting Berlijn telden de fronten in deze sectoren tot wel 800.000 man, 9-12.000 kanonnen en mortieren, 1000-3600 tanks en stukken gemotoriseerd geschut en 1500-3200 vliegtuigen. Vanwege de omvang van deze fronten bevatten hun staven zeker een half duizend man, waaronder minstens een twintigtal opperofficieren.

  In tegenstelling tot alle andere eenheden en formaties kon aan fronten geen onderscheidingen worden verleend en geen gardestatus worden toegekend.

  Structuur
  In het hiernavolgende overzicht zijn de fronten voor de overzichtelijkheid gerangschikt op operatiegebied (vanaf het noorden tegen de klok in: noordwesten, Balticum, westen, Wit-Rusland, zuidwesten, Oekra´ne, Kaukasus en Verre Oosten) en binnen deze operatiegebieden grofweg chronologisch naar oprichtingsdatum en van noord naar zuid. Veel fronten gaan organisationeel gezien terug op verscheidene andere fronten, die afzonderlijk genoemd zijn.

  N.B.:

  • Van de ondergeschikte eenheden worden alle legers (en vergelijkbare formaties, zoals operationele groepen, vloten en flottieljes) genoemd die op enig moment ondergeschikt zijn geweest aan het front. Kleinere formaties en eenheden zijn voor de overzichtelijkheid achterwege gelaten.
  • Het kwam regelmatig voor dat een formatie werd ontbonden en later opnieuw werd geformeerd. Om een onderscheid te maken tussen deze eenheden is, indien van toepassing, na de eenheid het nummer van de formering aangeduid in Romeinse cijfers tussen haakjes.

  Definitielijst

  Heeresgruppe
  Was de grootste Duitse grondformatie en was direct ondergeschikt aan het OKH. Bestond meestal uit een aantal Armeen met weinig andere direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied en kon een paar 100.000 man groot worden.
  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  Rode Leger
  Leger van de Sovjetunie.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  Twee generaals van het 4e Oekra´ense Front: Andrei Bondaryov, commandant van het 101e Jagerkorps, en een jonge Leonid Brezhnev, hoofd van de Afdeling Politieke Vorming van het front Bron: publiek domein.
  Legergeneraal Andrei Yeryomenko voerde tijdens de oorlog het bevel over maar liefst tien verschillende fronten Bron: publiek domein.
  Legergeneraal Ivan Chernyakhovsky was de jongste viersterrengeneraal en de jongste frontcommandant in de Sovjetgeschiedenis Bron: publiek domein.

  Noordwesten

  Noordelijke Front (Severny front)
   
  Bevelhebbers:
  Markian M. Popov (lt.gen.) 24-06-1941 - 26-08-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  7e Leger, 8e Leger, 14e Leger, 23e Leger, 48e Leger, Operationele Groep Luga, Leningrads Volksmilitieleger en Baltische Vloot
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-06-1941 geformeerd door hernoeming van het Militaire District Leningrad. Vocht op het schiereiland Kola en langs de noordkust van de Finse Golf. 26-08-1941 gesplitst in Karelische Front en Leningradfront.
   
  Karelische Front (Karelsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Valerian A. Frolov (lt.gen., vanaf 28-04-1943 kol.gen.) 01-09-1941 - 21-02-1944
  Kirill A. Meretskov (legergen., vanaf 26-10-1944 maarschalk van de SU) 22-02-1944 - 15-11-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  7e Leger, 14e Leger, 19e Leger, 26e Leger, 32e Leger, Operationele Groep Kem, Operationele Groep Medvezhegorsk, Operationele Groep Maselskaya, 7e Luchtleger en Noordelijke Vloot
  Beknopte operationele geschiedenis:
  23-08-1941 geformeerd door een splitsing van het Noordelijke Front in het Karelische Front en het Leningradfront. Vocht op de Karelische langengte, van het Lagoda-meer tot aan de Barentszee. 15-11-1944 ontbonden nadat Finland zich had teruggetrokken uit de oorlog. De staf werd gebruikt om het 1e Verre-Oostelijke Front te formeren.
   
  Leningradfront (Leningradsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Markian M. Popov (lt.gen.) 27-08-1941 - 05-09-1941
  Kliment Y. Voroshilov (maarschalk van de SU) 05-09-1941 - 12-09-1941
  Georgy K. Zhukov (legergen.) 13-09-1941 - 10-10-1941
  Ivan I. Fedyuninsky (gen.maj.) 11-10-1941 - 26-10-1941
  Mikhail S. Khozin (lt.gen.) 27-10-1941 - 09-06-1942
  Leonid A. Govorov (lt.gen. der art., vanaf 15-01-1943 kol.gen., vanaf 17-11-1943 legergen., vanaf 18-06-1944 maarschalk van de SU) 10-06-1942 - 24-07-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Stoottroepenleger, 2e Stoottroepenleger, 4e Stoottroepenleger, 6e Gardeleger, 10e Gardeleger, 4e Leger, 8e Leger, 20e Leger, 21e Leger, 22e Leger, 23e Leger, 42e Leger, 48e Leger, 51e Leger, 52e Leger, 54e Leger, 55e Leger, 59e Leger, 67e Leger, Operationele Groep Koporye, Zuidelijke Operationele Groep, Operationele Groep Slutsk-Kolpino, Strijdkrachtengroep Neva, 1e Operationele Groep Neva, Operationele Strijdkrachtengroep Kust, Leningrads Luchtverdedigingsleger, 3e Luchtleger, 13e Luchtleger, 14e Luchtleger, 15e Luchtleger en Baltische Vloot
  Beknopte operationele geschiedenis:
  23-08-1941 geformeerd door een splitsing van het Noordelijke Front in het Karelische Front en het Leningradfront. Vocht in en om Leningrad met als taak de Duitsers in het zuiden en de Finnen in het noordwesten tegen te houden en een inname van Leningrad te voorkomen. Opende begin 1943 een corridor naar de belegerde stad en slaagde er een jaar later in de Duitse troepen definitief te verdrijven. Lanceerde in de lente van 1944 een offensief richting Vyborg op de Karelische landengte. Trok vanaf eind 1944 door de Baltische Staten richting het zuidwesten. Vormde begin 1945 de omsingelingsmacht rondom de Duitse troepen in Koerland. Accepteerde in mei 1945 de overgave van deze pocket. 24-07-1941 gereorganiseerd tot Militair District Leningrad.
   
  Volkhov-Front (I) (Volkhovsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Kirill A. Meretskov (legergen.) 17-12-1941 - 23-04-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  4e Leger, 26e Leger (2e Stoottroepenleger), 52e Leger en 59e Leger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  17-12-1941 geformeerd met enkele formaties van het Leningradfront. Was verantwoordelijk voor de verdediging van de steden Volkhov en Tikhvin in de oblast Leningrad. 23-04-1942 hernoemd tot Operationele Groep Volchov onder het Leningradfront.
   
  Noordwestelijke Front (Severo-Zapadny front)
   
  Bevelhebbers:
  Fyodor I. Kuznetsov (kol.gen.) 22-06-1941 - 03-07-1941
  Pyotr P. Sobennikov (gen.maj.) 04-07-1941 - 23-08-1941
  Pavel A. Kurochkin (lt.gen.) 23-08-1941 - 05-10-1942
  Semyon K. Timoshenko (maarschalk van de SU) 05-10-1942 - 14-03-1943
  Ivan S. Konev (kol.gen.) 14-03-1943 - 22-06-1943
  Pavel A. Kurochkin (lt.gen., vanaf 27-08-1943 kol.gen.) 23-06-1943 - 20-11-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Tankleger, 1e Stoottroepenleger, 3e Stoottroepenleger, 4e Stoottroepenleger, 8e Leger, 11e Leger, 22e Leger, 27e Leger (I), 27e Leger (II), 34e Leger, 43e Leger, 48e Leger, 53e Leger, 68e Leger, Operationele Legergroep Novgorod en 6e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  22-06-1941 geformeerd door hernoeming van het Baltische Speciale Militaire District. Trok in de zomer van 1941 al snel terug richting de Westelijke Dvina (Letland / Wit-Rusland) en vocht later in Estland en het noordwesten van Rusland. Speelde een belangrijke rol tijdens het beleg van Leningrad. Vocht van 1941 tot in de nazomer van 1943 bij Staraya Russa en in 1942 en 1943 bij Demyansk. 20-11-1943 ontbonden. Het hoofdkwartier werd gebruikt om in februari 1944 het 2e Wit-Russische Front (I) te formeren.
   
  Kalininfront (Kalininsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan S. Konev (kol.gen.) 19-10-1941 - 26-08-1942
  Maksim A. Purkayev (lt.gen., vanaf 18-11-1942 kol.gen.) 26-08-1942 - 25-04-1943
  Andrei I. Yeryomenko (kol.gen., vanaf 27-08-1943 legergen.) 25-04-1943 - 20-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Stoottroepenleger, 4e Stoottroepenleger, 20e Leger, 22e Leger, 29e Leger, 30e Leger, 31e Leger, 39e Leger, 41e Leger, 43e Leger, 58e Leger en 3e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  22-06-1941 geformeerd met vier legers van het Westelijke Front. Vocht ten noordwesten van Moskou en namen deel aan de (niet succesvolle) verdediging van Kalinin. Bevrijdde de stad in december 1941. Nam ook in 1942 deel aan de verdediging van Moskou en de operaties bij Rzhev en Velikiye Luki. Vocht in 1943 bij Rzhev, Velikiye Luki, Vyazma, Nevel en Smolensk. 20-10-1943 hernoemd tot 1e Baltische Front.
   
  Volkhov-Front (II) (Volkhovsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Kirill A. Meretskov (legergen.) 08-06-1942 - 15-02-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  2e Stoottroepenleger, 4e Leger, 8e Leger, 52e Leger, 54e Leger, 59e Leger en 14e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  08-06-1942 geformeerd door hernoeming van de Operationele Groep Volchov onder het Leningradfront. Wat structuur en operatiegebied betreft grotendeels identiek aan het eerdere Volkhov-Front. Droeg begin 1943 bij aan het openenen van een corridor naar het belegerde Leningrad en hielp een jaar later bij het verdrijven van de Duitse troepen. 15-02-1944 definitief ontbonden.
   

  Definitielijst

  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.

  Afbeeldingen

  De bemanning van een pantsertrein van het Leningradfront met het opschrift "Voor Leningrad" viert het einde van het beleg, februari 1944 Bron: publiek domein.

  Balticum

  Baltische Front (Baltiysky front)
   
  Bevelhebbers:
  Markian M. Popov (legergen.) 15-10-1943 - 20-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Stoottroepenleger, 6e Gardeleger, 11e Gardeleger, 11e Leger, 20e Leger, 22e Leger en 15e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  10-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Bryanskfront (III). Gevormd om een grootschalig offensief tegen Heeresgruppe Nord voor te bereiden. 20-10-1943 hernoemd tot 2e Baltische Front.
   
  1e Baltische Front (1 Baltiysky front)
   
  Bevelhebbers:
  Andrei I. Yeryomenko (legergen.) 20-10-1943 - 19-11-1943
  Ivan K. Bagramyan (legergen.) 20-11-1943 - 24-02-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Tankleger, 4e Stoottroepenleger, 2e Gardeleger, 5e Leger, 11e Leger, 39e Leger, 43e Leger, 51e Leger, 61e Leger en 4e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Kalininfront. Vocht tot midden 1944 bij Vitebsk, Polotsk, Gorodok en Orsha. Trok hierna Letland en Litouwen binnen. Vocht eind 1944 bij Riga en Memel (Klaipėda). Nam begin 1945 deel aan de operaties in Oost-Pruisen. 24-02-1945 gereorganiseerd tot Operationele Strijdkrachtengroep Samland onder het 3e Wit-Russische Front. De legers werden overgedragen aan het 2e Wit-Russische Front.
   
  2e Baltische Front (2 Baltiysky front)
   
  Bevelhebbers:
  Markian M. Popov (legergen., op 20-04-1944 degradatie tot kol.gen.) 20-10-1943 - 23-04-1944
  Andrei I. Yeryomenko (legergen.) 23-04-1944 - 04-02-1945
  Markian M. Popov (kol.gen.) 04-02-1945 - 09-02-1945
  Leonid A. Govorov (maarschalk van de SU) 09-02-1945 - 31-03-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Stoottroepenleger, 3e Stoottroepenleger, 4e Stoottroepenleger, 6e Gardeleger, 10e Gardeleger, 11e Gardeleger, 20e Leger, 22e Leger, 42e Leger, 51e Leger, 14e Luchtleger en 15e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Baltische Front. Vocht bij Vitebsk en Polotsk. Nam begin 1944 deel aan de operaties bij Novgorod en Leningrad. Vocht midden 1944 bij Staraya Russa en trok vervolgens westwaarts richting de Westelijke Dvina in Letland. Belegerde hierna de omsingelde Duitse troepen in Koerland. 01-04-1945 ontbonden. De eenheden werden ingedeeld bij het Leningradfront.
   
  3e Baltische Front (3 Baltiysky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan I. Maslennikov (kol.gen., vanaf 28-07-1944 legergen.) 21-04-1944 - 16-10-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Stoottroepenleger, 42e Leger, 54e Leger, 61e Leger, 67e Leger en 14e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  18-04-1944 geformeerd uit de zuidelijke flank van het Leningradfront. Belast met de doorbraak van de Ostwall. Vocht bij Ostrov, Pskov en het Peipusmeer in Estland. Veroverde in augustus 1944 Tartu. Rukte vervolgens op richting Riga en veroverde deze stad in oktober. 16-10-1944 ontbonden. De legers werden overgedragen aan het Leningrad-, 1e Baltische en 2e Baltische Front.
   

  Definitielijst

  Heeresgruppe
  Was de grootste Duitse grondformatie en was direct ondergeschikt aan het OKH. Bestond meestal uit een aantal Armeen met weinig andere direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied en kon een paar 100.000 man groot worden.
  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.

  Afbeeldingen

  Een luchtmachteenheid uitgerust met Il-2-grondaanvalsvliegtuigen, 2e Baltische Front Bron: publiek domein.

  Westen

  Westelijke Front (Zapadny front)
   
  Bevelhebbers:
  Dmitry G. Pavlov (legergen.) 22-06-1941 - 30-06-1941
  Andrei I. Yeryomenko (lt.gen.) 30-06-1941 - 02-07-1941
  Semyon K. Timoshenko (maarschalk van de SU) 02-07-1941 - 19-07-1941
  Andrei I. Yeryomenko (lt.gen.) 19-07-1941 - 29-07-1941
  Semyon K. Timoshenko (maarschalk van de SU) 30-07-1941 - 12-09-1941
  Ivan S. Konev (kol.gen.) 12-09-1941 - 12-10-1941
  Georgy K. Zhukov (legergen.) 13-10-1941 - 26-08-1942
  Ivan S. Konev (kol.gen.) 26-08-1942 - 27-02-1943
  Vasily D. Sokolovsky (kol.gen., vanaf 27-08-1943 legergen.) 28-02-1943 - 15-04-1944
  Ivan D. Chernyakhovsky (kol.gen.) 15-04-1944 - 24-04-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Tankleger, 4e Tankleger, 10e Gardeleger, 11e Gardeleger, 3e Leger, 4e Leger, 5e Leger, 10e Leger, 13e Leger, 16e Leger, 19e Leger, 20e Leger, 21e Leger, 22e Leger, 29e Leger, 30e Leger, 31e Leger, 33e Leger, 43e Leger, 49e Leger, 50e Leger, 61e Leger, 68e Leger, Strijdkrachtengroep Yartsevo, 1e Sappeursleger en 1e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  22-06-1941 geformeerd door hernoeming van het Westelijke Speciale Militaire District. Vocht in de zomer van 1941 in de regio Smolensk en het westen van Rusland en trok terug richting Moskou. Wist in de winter van 1941-1942 de Duitse troepen bij Moskou terug te dringen. Rukte begin 1942 op richting Mozhaisk. Vocht in 1942 en 1943 bij Rzhev, Vyazma en Oryol. Vocht eind 1943 en begin 1944 bij Smolensk, Vitebsk en Orsha. 24-04-1944 hernoemd tot 3e Wit-Russische Front. De legers werden verdeeld onder het 2e en 3e Wit-Russische Front.
   
  Front van Reservelegers (Front rezervnykh army)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan A. Bogdanov (lt.gen.) 14-07-1941 - 29-07-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  24e Leger, 28e Leger, 29e Leger, 30e Leger, 31e Leger en 32e Leger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  14-07-1941 geformeerd om de verdediging langs de linie Staraya Russa-Ostashkov-Bely-Istomino-Yelnya-Bryansk te organiseren. 29-07-1941 ontbonden. De legers werden gebruikt om het Reservefront (I) te formeren.
   
  Reservefront (I) (Rezervny front)
   
  Bevelhebbers:
  Georgy K. Zhukov (legergen.) 30-07-1941 - 12-09-1941
  Semyon M. Budyonny (maarschalk van de SU) 13-09-1941 - 08-10-1941
  Georgy K. Zhukov (legergen.) 08-10-1941 - 12-10-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  24e Leger, 31e Leger, 32e Leger, 33e Leger, 34e Leger, 43e Leger en 49e Leger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  30-07-1941 geformeerd met de legers van het Front van Reservelegers en het Front van de Verdedigingslinie Mozhaisk. Vocht bij Yelnya en Moskou. Het front ging op 12-10-1941 op in het Westelijke Front om de co÷rdinatie van de operaties te verbeteren.
   
  Front van de Verdedigingslinie Mozhaisk (Front Mozhaiskoi linii oborony)
   
  Bevelhebbers:
  Pavel A. Artemyev (lt.gen.) 18-07-1941 - 30-07-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  32e Leger, 33e Leger en 34e Leger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  18-07-1941 geformeerd om de verdedigingslinie Mozhaisk te organiseren. 30-07-1941 ontbonden. De legers werden gebruikt om het Reservefront (I) te vormen en de staf werd gebruikt om in oktober het Moskouse Reservefront te formeren.
   
  Moskouse Reservefront (Moskovsky rezervny front)
   
  Bevelhebbers:
  Pavel A. Artemyev (lt.gen.) 09-10-1941 - 12-10-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Leger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  09-10-1941 geformeerd op basis van het hoofdkwartier van het Front van de Verdedigingslinie Mozhaisk. Het front ging op 12-10-1941 op in het Westelijke Front om de co÷rdinatie van de operaties te verbeteren.
   
  Centrale Front (I) (Tsentralny front)
   
  Bevelhebbers:
  Fyodor I. Kuznetsov (kol.gen.) 26-07-1941 - 07-08-1941
  Mikhail G. Yefremov (lt.gen.) 07-08-1941 - 25-08-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Leger, 13e Leger en 21e Leger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-07-1941 geformeerd door een splitsing van het Westelijke Front. Het hoofdkwartier van het 4e Leger werd gebruikt om de frontstaf te formeren. Vocht bij Smolensk. 25-08-1941 ontbonden. De legers werden overgedragen aan het Bryanskfront (I).
   
  Bryanskfront (I) (Bryansky front)
   
  Bevelhebbers:
  Andrei I. Yeryomenko (lt.gen., vanaf 11-09-1941 kol.gen.) 16-08-1941 - 13-10-1941
  Georgy F. Zakharov (gen.maj.) 14-10-1941 - 10-11-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Leger, 13e Leger, 21e Leger, 50e Leger, Operationele Groep van generaal Yermakov en Operationele Groep van kolonel Akimenko
  Beknopte operationele geschiedenis:
  16-08-1941 geformeerd met twee legers van het Centrale Front (I) om de route naar Bryansk te verdedigen. Vocht bij Oryol en Bryansk. Tijdens de verdediging van Moskou raakten grote delen van het front omsingeld. 10-11-1941 ontbonden.
   
  Bryanskfront (II) (Bryansky front)
   
  Bevelhebbers:
  Yakov T. Cherevichenko (kol.gen.) 24-12-1941 - 02-04-1942
  Filipp I. Golikov (lt.gen.) 02-04-1942 - 07-07-1942
  Nikandr Y. Chibisov (lt.gen.) 07-07-1942 - 13-07-1942
  Konstantin K. Rokossovsky (lt.gen.) 14-07-1942 - 27-09-1942
  Maks A. Reiter (lt.gen., vanaf 30-01-1943 kol.gen.) 28-09-1942 - 12-03-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  2e Tankleger, 5e Tankleger, 3e Leger, 13e Leger, 38e Leger, 40e Leger, 48e Leger, 61e Leger, Operationele Groep van generaal Kostenko, Operationele Groep van generaal Chibisov, 6e Sappeursleger, 2e Luchtleger en 15e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-12-1941 geformeerd met drie legers van het Zuidwestelijke Front. Vocht in 1942 bij Oryol, Tula en Voronezh. Ook begin 1943 vocht het front in de regio Voronezh. 12-03-1943 hernoemd tot Reservefront (II).
   
  Reservefront (II) (Rezervny front)
   
  Bevelhebbers:
  Maks A. Reiter (kol.gen.) 12-03-1943 - 23-03-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  24e Leger, 66e Leger en 2e Reserveleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  12-03-1943 geformeerd door hernoeming van het Bryanskfront (II). 23-03-1943 hernoemd tot Koerskfront.
   
  Koerskfront (Kursky front)
   
  Bevelhebbers:
  Maks A. Reiter (kol.gen.) 23-03-1943 - 27-03-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  38e Leger, 60e Leger en 15e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  23-03-1943 geformeerd door hernoeming van het Reservefront (II). 27-03-1943 hernoemd tot Oryolfront.
   
  Oryolfront (Orlovsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Maks A. Reiter (kol.gen.) 27-03-1943 - 28-03-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Leger, 60e Leger en 15e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  27-03-1943 geformeerd door hernoeming van het Koerskfront. 28-03-1943 hernoemd tot Bryanskfront (III).
   
  Bryanskfront (III) (Bryansky front)
   
  Bevelhebbers:
  Maks A. Reiter (lt.gen., vanaf 30-01-1943 kol.gen.) 28-03-1943 - 05-06-1943
  Markian M. Popov (kol.gen., vanaf 26-08-1943 legergen.) 06-06-1943 - 10-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Gardetankleger, 4e Tankleger, 11e Gardeleger, 3e Leger, 11e Leger, 50e Leger, 61e Leger, 63e Leger en 15e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  28-03-1943 geformeerd door hernoeming van het Oryolfront. Nam deel aan de slag bij Koersk en vocht later bij Oryol en Bryansk. 10-10-1943 hernoemd tot Baltische Front (I).
   
  Voronezh-Front (Voronezhsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Filipp I. Golikov (lt.gen.) 09-07-1942 - 14-07-1942
  Nikolai F. Vatutin (lt.gen.) 14-07-1942 - 22-10-1942
  Filipp I. Golikov (lt.gen., vanaf 19-01-1943 kol.gen.) 22-10-1942 - 28-03-1943
  Nikolai F. Vatutin (legergen.) 28-03-1943 - 20-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Gardetankleger, 5e Gardetankleger, 1e Tankleger, 3e Tankleger, 4e Gardeleger, 5e Gardeleger, 6e Gardeleger, 7e Gardeleger, 13e Leger, 21e Leger, 27e Leger, 38e Leger, 40e Leger, 47e Leger, 52e Leger, 60e Leger (3e Reserveleger), 64e Leger, 69e Leger en 2e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  09-07-1942 geformeerd met de eenheden van het Bryanskfront (II) die de regio Voronezh verdedigden. Vocht bij Voronezh en aan de middenloop van de Don. Nam begin 1943 deel aan de operaties bij Kharkov en Koersk. Moest Kharkov vervolgens prijsgeven en nam in de zomer van 1943 deel aan gevechten ten zuidwesten van Koersk. Stak in de herfst van 1943 ten noorden en zuiden van Kiev de Dnjepr over. 20-10-1943 hernoemd tot 1e Oekra´ense Front.
   
  Centrale Front (II) (Tsentralny front)
   
  Bevelhebbers:
  Konstantin K. Rokossovsky (kol.gen., vanaf 28-04-1943 legergen.) 15-02-1943 - 20-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Gardetankleger, 2e Tankleger, 3e Leger, 13e Leger, 21e Leger, 48e Leger, 50e Leger, 60e Leger, 61e Leger, 63e Leger, 65e Leger, 70e Leger en 16e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  15-02-1943 geformeerd door hernoeming van het Donfront. Vocht ten noordwesten van Koersk en ging hier midden juli 1943 over tot de tegenaanval. Vocht vervolgens bij Oryol en Chernigov en aan de Pripyat en bereikte de Dnjepr. 20-10-1943 hernoemd tot Wit-Russische Front (I).
   
  Reservefront (III) (Rezervny front)
   
  Bevelhebbers:
  Markian M. Popov (legergen.) 10-04-1943 - 15-04-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  Onbekend
  Beknopte operationele geschiedenis:
  10-04-1943 geformeerd in de regio Voronezh-Koersk. 15-04-1943 hernoemd tot Militaire District Steppe.
   
  Steppefront (Stepnoi front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan S. Konev (kol.gen., vanaf 26-08-1943 legergen.) 09-07-1943 - 20-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Gardetankleger, 4e Gardeleger, 5e Gardeleger, 7e Gardeleger, 27e Leger, 37e Leger, 46e Leger, 47e Leger, 52 Leger, 53 Leger en 5e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  09-07-1943 geformeerd door hernoeming van het Militaire District Steppe. Was in de saillant van Koersk als reserve gestationeerd achter het Centrale en Voronezhfront. Op 19 juli 1943 ingezet bij de gevechten bij Belgorod en Kharkov. Nam in de herfst deel aan de gevechten bij de Dnjepr in de regio Poltava. 20-10-1943 hernoemd tot 2e Oekra´ense Front.
   

  Definitielijst

  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.

  Afbeeldingen

  Soldaten en een KV-tank van de 108e Tankdivisie, 3e Leger, Bryanskfront (I), september 1941 Bron: publiek domein.

  Wit-Rusland

  Wit-Russische Front (I) (Belorussky front)
   
  Bevelhebbers:
  Konstantin K. Rokossovsky (legergen.) 20-10-1943 - 24-02-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Leger, 10e Leger, 11e Leger, 47e Leger, 48e Leger, 50 Leger, 61e Leger, 63e Leger, 65e Leger, 69e Leger, 70e Leger, 16e Luchtleger en Militaire Dnjepr-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Centrale Front (II). Vocht in het oosten van Wit-Rusland bij Gomel en Bobruisk. Vocht in oktober en november op de bruggenhoofden op de westelijke Dnjepr-oever. Nam begin 1944 deel aan de opmars naar en bevrijding van Kalinkovichi en Mozyr. 24-02-1944 hernoemd tot 1e Wit-Russische Front (I).
   
  1e Wit-Russische Front (I) (1 Belorussky front)
   
  Bevelhebbers:
  Konstantin K. Rokossovsky (legergen.) 24-02-1944 - 05-04-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Gardetankleger, 2e Gardetankleger, 3e Stoottroepenleger, 5e Stoottroepenleger, 8e Gardeleger, 3e Leger, 10e Leger, 28e Leger, 47e Leger, 48e Leger, 50e Leger, 61e Leger, 65e Leger, 69e Leger, 70e Leger, 6e Luchtleger, 16e Luchtleger, 1e Poolse Leger, 2e Poolse Leger en Militaire Dnjepr-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-02-1944 geformeerd door hernoeming van het Wit-Russische Front (I). Vocht in Wit-Rusland bij Rogachov en Zhlobin. 05-04-1944 hernoemd tot Wit-Russische Front (II).
   
  2e Wit-Russische Front (I) (2 Belorussky front)
   
  Bevelhebbers:
  Pavel A. Kurochkin (kol.gen.) 24-02-1944 - 05-04-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  47e Leger, 61e Leger, 70e Leger, 6e Luchtleger en Militaire Dnjepr-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-02-1944 geformeerd op basis van het hoofdkwartier van het Noordwestelijke Front. Lanceerde in maart 1944 een aanval op de grens van Heeresgruppe Mitte en Heeresgruppe SŘd. Vocht aan de Pripyat en bij Kovel in het Oekra´ens-Wit-Russische grensgebied. 05-04-1944 ontbonden. De legers werden overgedragen aan het in oprichting zijde Wit-Russische Front (II).
   
  Wit-Russische Front (II) (Belorussky front)
   
  Bevelhebbers:
  Konstantin K. Rokossovsky (legergen.) 05-04-1944 - 16-04-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Leger, 47e Leger, 48e Leger, 61e Leger, 69e Leger, 70e Leger, 16e Luchtleger en Militaire Dnjepr-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  05-04-1944 geformeerd door hernoeming van het 1e Wit-Russische Front (I). 16-04-1944 hernoemd tot 1e Wit-Russische Front (II).
   
  1e Wit-Russische Front (II) (1 Belorussky front)
   
  Bevelhebbers:
  Konstantin K. Rokossovsky (legergen., vanaf 29-06-1944 maarschalk van de SU) 16-04-1944 - 16-11-1944
  Georgy K. Zhukov (maarschalk van de SU) 16-11-1944 - 10-06-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Gardetankleger, 2e Tankleger (2e Gardetankleger), 3e Stoottroepenleger, 5e Stoottroepenleger, 8e Gardeleger, 3e Leger, 28e Leger, 33e Leger, 47e Leger, 48e Leger, 60e Leger, 61e Leger, 65e Leger, 69e Leger, 70e Leger, 6e Luchtleger, 16e Luchtleger, 1e Poolse Leger, 2e Poolse Leger en Militaire Dnjepr-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  16-04-1944 geformeerd door hernoeming van het Wit-Russische Front (II). Vocht in de lente van 1944 bij Bobruisk en Minsk. Lanceerde midden juli een offensief richting Brest en Lublin en veroverde een bruggenhoofd op de westelijke oever van de Weichsel. Begin 1945 rukte het front op door centraal-Polen, waarna de Oder werd bereikt. Vocht in februari en maart 1945 in Oost-Pommeren. Vormde in de tweede helft van april de hoofdmacht van de aanval op Berlijn. Drong de stad vanuit het noorden, oosten en zuidwesten binnen en aanvaardde de overgave op 2 mei. 10-06-1945 gereorganiseerd tot Groep Sovjetbezettingsstrijdkrachten in Duitsland.
   
  2e Wit-Russische Front (II) (2 Belorussky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan Y. Petrov (kol.gen.) 24-04-1944 - 06-06-1944
  Georgy F. Zakharov (kol.gen., vanaf 28-07-1944 legergen.) 07-06-1944 - 17-11-1944
  Konstantin K. Rokossovsky (maarschalk van de SU) 17-11-1944 - 10-06-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Gardetankleger, 2e Gardetankleger, 2e Stoottroepenleger, 3e Leger, 19e Leger, 33e Leger, 43e Leger, 48e Leger, 49e Leger, 50e Leger, 65e Leger, 70e Leger en 4e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-04-1944 geformeerd door een splitsing van het Westelijke Front met aanvankelijk vier legers. Het hoofdkwartier van het 10e Leger werd gebruikt om de frontstaf te formeren. Nam deel aan de operaties bij Mogilyov en Minsk en het offensief richting het Poolse Białystok. Bereikte in september en oktober de Poolse en Oost-Pruisische grens en creŰerde bruggenhoofden op de westelijke oever van de Narew. Vocht van januari tot april 1945 in Oost-Pruisen, was hier betrokken bij de verovering van K÷nigsberg en vocht in februari en maart in Oost-Pommeren. Vormde in de tweede helft van april de rechterflank van de aanval op Berlijn en was ten noorden en noordwesten van de stad actief. Bereikte begin mei Stralsund en Schwerin en ontmoette de Amerikaanse troepen aan de Elbe bij Wittenberge. 10-06-1945 gereorganiseerd tot Noordelijke Strijdkrachtengroep.
   
  3e Wit-Russische Front (3 Belorussky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan D. Chernyakhovsky (kol.gen., vanaf 26-06-1944 legergen.) 24-04-1944 - 18-02-1945
  Aleksandr M. Vasilevsky (maarschalk van de SU) 20-02-1945 - 26-04-1945
  Ivan K. Bagramyan (legergen.) 27-04-1945 - 15-08-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Gardetankleger, 2e Gardeleger, 11e Gardeleger, 3e Leger, 5e Leger, 21e Leger, 28e Leger, 31e Leger, 33e Leger, 39e Leger, 43e Leger, 48e Leger, 50e Leger, 1e Luchtleger en 3e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-04-1944 geformeerd door een splitsing van het Westelijke Front met aanvankelijk vier legers. Nam deel aan de operaties bij Vitebsk, Orsha en Minsk. Vocht vervolgens bij Vilnius, Kaunas en Memel (Klaipėda) in Litouwen. Nam vervolgens delen van Oost-Pruisen en Noordoost-Polen in. Vocht van januari tot april 1945 in Oost-Pruisen en was betrokken bij de verovering van K÷nigsberg. Versloeg de omsingelde Duitse troepen in deze regio en veroverde Pillau. 15-08-1945 ontbonden.
   

  Definitielijst

  bruggenhoofd
  Een aan de andere kant van een (natuurlijk)opstakel veroverd stuk land waaruit de aanvaller zijn aanval verder kan voorzetten.
  Heeresgruppe
  Was de grootste Duitse grondformatie en was direct ondergeschikt aan het OKH. Bestond meestal uit een aantal Armeen met weinig andere direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied en kon een paar 100.000 man groot worden.
  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.

  Afbeeldingen

  Troepen van het 1e Wit-Russische Front tijdens de Overwinningsparade van 24 juni 1945 Bron: publiek domein.

  Zuidwesten

  Zuidwestelijke Front (I) (Yugo-Zapadny front)
   
  Bevelhebbers:
  Mikhail P. Kirponos (kol.gen.) 22-06-1941 - 20-09-1941
  Semyon K. Timoshenko (maarschalk van de SU) 30-09-1941 - 18-12-1941
  Fyodor Y. Kostenko (lt.gen.) 18-12-1941 - 08-04-1942
  Semyon K. Timoshenko (maarschalk van de SU) 08-04-1942 - 12-07-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Leger, 5e Leger, 6e Leger, 9e Leger, 12e Leger, 13e Leger, 21e Leger, 26e Leger, 28e Leger, 37e Leger, 38e Leger, 40e Leger, 57e Leger, 61e Leger, 7e Sappeursleger en 8e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  22-06-1941 geformeerd door hernoeming van het Speciale Militaire District Kiev met aanvankelijk vier legers. Stond in de beginperiode van de Duitse invasie tegenover Heeresgruppe SŘd en vocht onder andere bij Dubno, Rovno en Lutsk. Vocht medio juli bij Kiev. Trok in de nazomer van 1941 terug op de lijn Koersk-Kharkov-Izyum. Nam in december 1941 deel aan de operaties bij Yeletsk in Zuidwest-Rusland. Poogde in mei 1942 om de Duitse troepen bij Kharkov te omsingelen (tweede slag om Kharkov), maar de operatie liep uit op een debacle en uiteindelijk werd een enorm aantal Sovjettroepen omsingeld en tot overgave gedwongen. 12-07-1942 hernoemd tot Stalingradfront (I).
   
  Zuidelijke Front (I) (Yuzhny front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan V. Tyulenev (legergen.) 25-06-1941 - 30-08-1941
  Dmitry I. Ryabyshev (lt.gen.) 30-08-1941 - 05-10-1941
  Yakov T. Cherevichenko (kol.gen.) 05-10-1941 - 24-12-1941
  Rodion Y. Malinovsky (lt.gen.) 24-12-1941 - 28-07-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  6e Leger, 9e Leger, 12e Leger, 18e Leger, 24e Leger, 37e Leger, 51e Leger, 56e Leger, 57e Leger, Kustleger, 8e Sappeursleger, Militaire District Odessa, 4e Luchtleger, Militaire Donauflottielje en Marinebasis Odessa
  Beknopte operationele geschiedenis:
  25-06-1941 geformeerd door hernoeming van het Militaire District Moskou met aanvankelijk twee legers. Trok eind juli 1941 terug richting de Dnjestr en eind augustus richting de Dnjepr, waarbij het Kustleger werd achtergelaten om Odessa te verdedigen. Vocht van eind september tot november in de Donbass en eind 1941 bij Rostov. Nam in mei 1942 deel aan de gevechten bij Kharkov (tweede slag om Kharkov). Vocht na de grote nederlaag bij Kharkov opnieuw in de Donbass en trok vervolgens terug richting Rostov. 28-07-1942 ontbonden. De troepen werden overgedragen aan het Noord-Kaukasische Front (I).
   
  Stalingradfront (I) (Stalingradsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Semyon K. Timoshenko (maarschalk van de SU) 12-07-1942 - 23-07-1942
  Vasily N. Gordov (lt.gen.) 23-07-1942 - 12-08-1942
  Andrei I. Yeryomenko (kol.gen.) 13-08-1942 - 30-09-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Tankleger, 4e Tankleger, 5e Stoottroepenleger, 1e Gardeleger, 2e Gardeleger, 21e Leger, 24e Leger, 28e Leger, 38e Leger, 51e Leger, 57e Leger, 62e Leger, 63e Leger, 64e Leger, 66e Leger, 8e Luchtleger, 16e Luchtleger en Militaire Volgaflottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  12-07-1942 geformeerd door hernoeming van het Zuidwestelijke Front (I) met aanvankelijk vijf legers. Bestreek medio juli een frontlinie van meer dan 500 kilometer langs de grote Donbocht, vanaf Kletskaya in het noordwesten tot aan Verkhneyablochny in het zuiden. Kreeg de hoofdmoot van de Duitse aanvallen bij Stalingrad te verduren. Het 62e Leger verdedigde hierbij de stad zelf en het 64e Leger het gebied rond Beketovka in het zuiden. Werd vanwege de aanzienlijke lengte van de frontlinie (ongeveer 800 kilometer) op 8 augustus in tweeŰn gesplitst: het Stalingradfront behield vijf legers en het nieuwe Zuidoostelijke Front kreeg de overige drie legers. Het 62e Leger wist het Duitse 6. Armee ervan te weerhouden Stalingrad volledig in te nemen en hield een paar kleine sectoren aan de Volga in handen. 30-09-1942 hernoemd tot Donfront.
   
  Zuidoostelijke Front (Yugo-Vostochny front)
   
  Bevelhebbers:
  Andrei I. Yeryomenko (kol.gen.) 07-08-1942 - 30-09-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Gardeleger, 28e Leger, 51e Leger, 57e Leger, 62e Leger, 64e Leger, Militaire District Stalingrad en 8e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  07-08-1942 geformeerd als afsplitsing van het Stalingradfront (I) met aanvankelijk drie legers, waarbij het Stalingradfront (I) de overige vijf legers behield. Het hoofdkwartier van het 1e Tankleger en delen van het voormalige Zuidelijke Front (I) werden gebruikt om de frontstaf te formeren. Had aanvankelijk als taak de Duitse troepen tot staan te brengen aan de zuidzijde van de verdedigingsgordel rondom Stalingrad en een Duitse opmars naar de Volga te verhinderen. Vocht onder andere in de regio Abganerovo ten zuidwesten van Stalingrad en later in Stalingrad zelf. 30-09-1942 hernoemd tot Stalingradfront (II).
   
  Stalingradfront (II) (Stalingradsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Andrei I. Yeryomenko (kol.gen.) 30-09-1942 - 31-12-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Stoottroepenleger, 2e Gardeleger, 28e Leger, 51e Leger, 57e Leger, 62e Leger, 64e Leger en 8e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  30-09-1942 geformeerd door hernoeming van het Zuidoostelijke Front met aanvankelijk zes legers. Vocht in en om Stalingrad: het 62e Leger bleef standhouden tegen het Duitse 6. Armee in Stalingrad, terwijl de overige legers ten noordwesten en zuidwesten van Stalingrad gestationeerd waren. Deze buitenste legers namen in november 1942 deel aan de omsingeling van de Duitse troepen bij Stalingrad (operatie Uranus). Keerde zich eveneens tegen Armeegruppe Hoth in de regio Kotelnikovo ten zuidwesten van Stalingrad, dat een tevergeefse ontzettingspoging ondernam. 31-12-1942 hernoemd tot Zuidelijke Front (II).
   
  Donfront (Donskoi front)
   
  Bevelhebbers:
  Konstantin K. Rokossovsky (lt.gen., vanaf 15-01-1943 kol.gen.) 30-09-1942 - 15-02-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  4e Tankleger, 1e Gardeleger, 21e Leger, 24e Leger, 57e Leger, 62e Leger, 63e Leger, 64e Leger, 66e Leger, 16e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  30-09-1942 geformeerd door hernoeming van het Stalingradfront (I) met aanvankelijk zeven legers. CreŰerde onder andere een paar bruggenhoofden in de noordelijke sector van de grote Donbocht en oefende druk uit op de Duitse noordelijke flank. Nam in november 1942 deel aan de omsingeling van de Duitse troepen bij Stalingrad (operatie Uranus) en het slotoffensief in januari 1943 (operatie Ring). Het 64e Leger van het Donfront aanvaardde uiteindelijk de overgave van Friedrich Paulus en de hoofdmacht van de Duitse troepen in Stalingrad, waarna het Donfront zich op het laatste Duitse korps in Noord-Stalingrad richtte. Rokossovsky's staf verrichtte eveneens de ondervraging van Paulus en een deel van zijn generaals. 15-02-1943 hernoemd tot Centrale Front (II).
   
  Zuidwestelijke Front (II) (Yugo-Zapadny front)
   
  Bevelhebbers:
  Nikolai F. Vatutin (lt.gen., vanaf 07-12-1942 kol.gen., vanaf 12-02-1943 legergen.) 25-10-1942 - 27-03-1943
  Rodion Y. Malinovsky (kol.gen., vanaf 28-04-1943 legergen.) 27-03-1943 - 20-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  3e Tankleger, 5e Tankleger, 5e Stoottroepenleger, 6e Leger, 12e Leger, 21e Leger, 46e Leger, 57e Leger, 62e Leger (8e Gardeleger), 63e Leger (1e Gardeleger, later 3e Gardeleger), 2e Luchtleger en 17e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  25-10-1942 geformeerd. Het hoofdkwartier van het 1e Gardeleger werd gebruikt om de frontstaf te formeren. Nam in november 1942 deel aan de omsingeling van de Duitse troepen bij Stalingrad (operatie Uranus). Was vervolgens betrokken bij de gevechten in de grote Donbocht (operatie Kleine Saturnus) tegen Heeresgruppe Don en de Italiaanse en Hongaarse bondgenoten. Trok hierop de Donbass binnen en naderde in februari 1943 Dnepropetrovsk, maar moest vanwege een Duitse tegenoffensief terugtrekken richting de Donets (tussen Izyum en Lugansk). Vocht vanaf augustus 1943 opnieuw in de Donbass, bevrijdde in oktober Zaporozhe en creŰrde vervolgens een bruggenhoofd op de westelijke Dnjepr-oever. 20-10-1943 hernoemd tot 3e Oekra´ense Front.
   
  Zuidelijke Front (II) (Yuzhny front)
   
  Bevelhebbers:
  Andrei I. Yeryomenko (kol.gen.) 01-01-1943 - 02-02-1943
  Rodion Y. Malinovsky (lt.gen., vanaf 12-02-1943 kol.gen.) 02-02-1943 - 22-03-1943
  Fyodor I. Tolbukhin (lt.gen., vanaf 28-04-1943 kol.gen., vanaf 21-09-1943 legergen.) 22-03-1943 - 20-10-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Stoottroepenleger, 2e Gardeleger, 3e Gardeleger, 28e Leger, 44e Leger, 51e Leger, 8e Luchtleger, Militaire Azov-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  01-01-1943 geformeerd door hernoeming van Stalingradfront (II) met aanvankelijk vijf legers. Nam vanaf januari deel aan de operaties in de regio Rostov. Vocht vervolgens aan de Mioes, in de Donbass en bij Melitopol. 20-10-1943 hernoemd tot 4e Oekra´ense Front (I).
   

  Definitielijst

  Armee
  Bestond uit meestal tussen de drie en zes Korps en andere ondergeschikte of onafhankelijke eenheden. Een Armee was ondergeschikt aan een Heeresgruppe of Armeegruppe en had in theorie 60.000 - 100.000 man.
  Armeegruppe
  Bestond meestal uit twee of drie aangrenzende Armeen, mogelijk een Duitse en een Geallieerde. 1 Armee-hoofdkwartier (meestal de Duitse) werd tijdelijk de bevelhebbende van de andere Armeen. Een Armeegruppe was altijd ondergeschikt aan een Heeresgruppe. Later in de oorlog varieerde de grootte van een Armeegruppe of een Panzergruppe veel meer. Een Armeegruppe kon vanaf 1943 de grootte van een Armee of zelfs maar van een Korps hebben.
  bruggenhoofd
  Een aan de andere kant van een (natuurlijk)opstakel veroverd stuk land waaruit de aanvaller zijn aanval verder kan voorzetten.
  Heeresgruppe
  Was de grootste Duitse grondformatie en was direct ondergeschikt aan het OKH. Bestond meestal uit een aantal Armeen met weinig andere direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied en kon een paar 100.000 man groot worden.
  invasie
  Gewapende inval.
  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  operatie Kleine Saturnus
  Codenaam voor het Sovjetoffensief dat de bedoeling had om te verhinderen dat de Duitsers het belegerde Stalingrad zouden ontzetten.
  operatie Uranus
  Het Russische winteroffensief van 19 november 1942 in de zuidelijke sector van het Oostfront, waarbij het Duitse Zesde Leger te Stalingrad werd omsingeld.

  Afbeeldingen

  Het hoofdkwartier van het Stalingradfront (II), 1 december 1942. V.l.n.r.: de commissarissen Nikita Khrushchev en Aleksei Kirichenko, de 1e secretaris van het PartijcomitÚ van de provincie Stalingrad, Aleksei Chuyanov, en de frontcommandant, Andrei Yeryomenko Bron: publiek domein.

  Oekra´ne

  1e Oekra´ense Front (1 Ukrainsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Nikolai F. Vatutin (legergen.) 20-10-1943 - 02-03-1944
  Georgy K. Zhukov (maarschalk van de SU) 02-03-1944 - 24-05-1944
  Ivan S. Konev (maarschalk van de SU) 24-05-1944 - 10-06-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Gardetankleger, 3e Gardetankleger, 4e Gardetankleger, 1e Tankleger, 2e Tankleger, 4e Tankleger, 6e Tankleger, 1e Gardeleger, 3e Gardeleger, 5e Gardeleger, 6e Leger, 13e Leger, 18e Leger, 21e Leger, 27e Leger, 28e Leger, 31e Leger, 38e Leger, 40e Leger, 47e Leger, 52e Leger, 59e Leger, 60e Leger, 2e Poolse Leger, 2e Luchtleger en 8e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Voronezh-Front. Vocht bij Kiev, Zhitomir en Berdichev en in 1944 bij Korsun, Shevchenkovo, Rovno en Lutsk. Trok vervolgens naar Lvov in West-Oekra´ne en Sandomierz in Zuidoost-Polen. Rukte vervolgens begin 1945 op door Zuid-Polen richting SileziŰ. Vormde in de tweede helft van april de zuidelijke flank van de aanval op Berlijn. Drong de stad vanuit het zuiden binnen. Maakte verder naar het zuidwesten contact met de Amerikanen bij Torgau aan de Elbe. Nam in de nadagen van de oorlog in Europa deel aan het offensief richting Praag. 10-06-1945 gereorganiseerd tot Centrale Strijdkrachtengroep.
   
  2e Oekra´ense Front (2 Ukrainsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan S. Konev (legergen., vanaf 20-02-1944 maarschalk van de SU) 20-10-1943 - 21-05-1944
  Rodion Y. Malinovsky (legergen., vanaf 10-09-1944 maarschalk van de SU) 22-05-1944 - 10-06-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Gardetankleger, 2e Tankleger, 6e Tankleger (6e Gardetankleger), 4e Gardeleger, 5e Gardeleger, 7e Gardeleger, 9e Gardeleger, 27e Leger, 37e Leger, 40e Leger, 46e Leger, 52e Leger, 53e Leger, 57e Leger, Gemechaniseerde Cavaleriegroep, 1e Roemeense Leger, 4e Roemeense Leger, 5e Luchtleger en Militaire Donauflottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Steppefront. Vocht eind 1943 op het bruggenhoofd op de westelijke oever van de Dnjepr. Rukte eind december op richting Kirovograd en Krivoi Rog. Vocht vervolgens bij Korsun, Shevchenkovo en Uman. Nam grote delen van MoldaviŰ in en trok hierop RoemeniŰ binnen. Vocht bij Chișinău en Iași. Nam in de tweede helft van 1944 deel aan de operaties bij Debrecen en Boedapest in Hongarije, waarbij een grote Duitse troepenmacht bij Boedapest werd omsingeld. Nam vervolgens deel aan de aanval op Wenen en bevrijdde het oosten van Tsjechoslowakije. Nam in de nadagen van de oorlog in Europa deel aan het offensief richting Praag. 10-06-1945 gereorganiseerd tot Militaire District Odessa.
   
  3e Oekra´ense Front (3 Ukrainsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Rodion Y. Malinovsky (legergen.) 20-10-1943 - 15-05-1944
  Fyodor I. Tolbukhin (legergen., vanaf 12-09-1944 maarschalk van de SU) 15-05-1944 - 15-06-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  6e Gardetankleger, 5e Stoottroepenleger, 1e Gardeleger, 3e Gardeleger, 4e Gardeleger, 8e Gardeleger, 9e Gardeleger, 6e Leger, 12e Leger, 26e Leger, 27e Leger, 28e Leger, 37e Leger, 46e Leger, 57e Leger, 2e Bulgaarse Leger, 4e Bulgaarse Leger, 17e Luchtleger en Militaire Donauflottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Zuidwestelijke Front (II). Stak eind 1943 de Dnjepr over en bevrijdde Dnjepropetrovsk en Dnjeprodzerzhinsk. Vocht bij Nikopol, Krivoi Rog en Odessa. Bevrijdde Zuid-Oekra´ne en grote delen van MoldaviŰ. Nam deel aan de operaties bij Chișinău en Iași. Bevrijdde Bulgarije en trok vervolgens richting Belgrado. Nam deel aan de gevechten bij Boedapest en het Balaton-meer. Vocht vervolgens in het oosten van Oostenrijk en was betrokken bij de bevrijding van Wenen. 15-06-1945 gereorganiseerd tot Zuidelijke Strijdkrachtengroep.
   
  4e Oekra´ense Front (I) (4 Ukrainsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Fyodor I. Tolbukhin (legergen.) 20-10-1943 - 15-05-1944
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  5e Stoottroepenleger, 2e Gardeleger, 3e Gardeleger, 28e Leger, 44e Leger, 51e Leger, Kustleger, 4e Luchtleger en 8e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-10-1943 geformeerd door hernoeming van het Zuidelijke Front (II). Vocht eind 1943 bij Melitopol, bereikte de Dnjepr en vocht begin 1944 bij Nikopol en Krivoi Rog. Nam in de lente van 1944 deel aan de bevrijding van de Krim. 15-05-1944 ontbonden.
   
  4e Oekra´ense Front (II) (4 Ukrainsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan Y. Petrov (kol.gen., vanaf 26-10-1944 legergen.) 05-08-1944 - 26-03-1945
  Andrei I. Yeryomenko (legergen.) 26-03-1945 - 31-07-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Gardeleger, 18e Leger, 38e Leger, 60e Leger en 8e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  05-08-1944 geformeerd. Vocht in het oosten van de Karpaten in Zuid-Oekra´ne en Tsjechoslowakije. Trok begin 1945 via de Karpaten naar Zuid-Polen en bevrijdde grote delen van Tsjechoslowakije. Nam in de lente van 1945 deel aan de operaties bij Ostrava en MoraviŰ. Was in de nadagen van de oorlog in Europa betrokken bij het offensief richting Praag. 31-07-1945 gereorganiseerd tot Subkarpatische Militaire District.
   

  Definitielijst

  bruggenhoofd
  Een aan de andere kant van een (natuurlijk)opstakel veroverd stuk land waaruit de aanvaller zijn aanval verder kan voorzetten.
  Krim
  Schiereiland in Oekra´ne, aan de noordkust van de Zwarte Zee, in het noorden met het vasteland verbonden door de 4 km brede Landengte van Perekop, in het oosten grenzend aan de Zee van Azov en de Straat van Kertsj.
  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.

  Afbeeldingen

  Troepen van het 3e Oekra´ense Front niet ver van Odessa Bron: publiek domein.

  Kaukasus

  Transkaukasische Front (I) (Zakavkazsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Dmitry T. Kozlov (lt.gen.) 23-08-1941 - 30-12-1941
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  44e Leger, 45e Leger, 46e Leger, 47e Leger, 51e Leger, Zwarte Zeevloot en Militaire Azov-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  23-08-1941 geformeerd door hernoeming van het Transkaukasische Militaire District met aanvankelijk vier legers. Was gestationeerd aan de grenzen met Iran en Turkije en aan de Kaukasische Zwarte Zeekust. Vocht onder andere bij Feodosia en Kerch op de Krim. 30-12-1941 hernoemd tot Kaukasische Front.
   
  Kaukasische Front (Kavkazsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Dmitry T. Kozlov (lt.gen.) 30-12-1941 - 28-01-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  44e Leger, 45e Leger, 46e Leger, 47e Leger, 51e Leger, Zwarte Zeevloot en Militaire Azov-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  30-12-1941 geformeerd door hernoeming van het Transkaukasische Front (I). Vocht onder andere bij Feodosia en Kerch op de Krim. 28-01-1942 gesplitst in Krimfront en Transkaukasische Militaire District om de commandovoering over de operaties op de Krim en in de Kaukasus te vergemakkelijken.
   
  Krimfront (Krymsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Dmitry T. Kozlov (lt.gen.) 28-01-1942 - 19-05-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  44e Leger, 47e Leger, 51e Leger, Noord-Kaukasische Militaire District, Zwarte Zeevloot, Militaire Azov-Flottielje, Marinebasis Kerch
  Beknopte operationele geschiedenis:
  28-01-1942 geformeerd als afsplitsing van het Kaukasische Front. Ondernam vanaf februari 1942 meerdere tevergeefse pogingen om het omsingelde Sebastopol te ontzetten. Was verder vooral in defensieve gevechten betrokken in het oosten van de Krim. Zag zich in mei 1942 genoodzaakt via de Straat van Kerch over te steken naar het schiereiland Taman in de Kaukasus. 19-05-1942 ontbonden. De troepen werden gebruikt om het Noord-Kaukasische Front (I) te formeren.
   
  Transkaukasische Front (II) (Zakavkazsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan V. Tyulenev (legergen.) 15-05-1942 - 25-08-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  4e Leger, 9e Leger, 12e Leger, 18e Leger, 24e Leger, 37e Leger, 44e Leger, 45e Leger, 46e Leger, 47e Leger, 56e Leger, 58e Leger, 4e Luchtleger, 5e Luchtleger, Zwarte Zeevloot en Militaire Azov-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  15-05-1942 geformeerd door hernoeming van het Transkaukasische Militaire District met aanvankelijk twee legers. Het front werd later in twee groepen verdeeld: de legers in de regio Grozny vielen onder de Noordelijke Groep en de legers aan de westkust van de Kaukasus vielen onder de Zwarte Zeegroep. Tijdens de slag om de Kaukasus (1942-1943) vocht het front onder andere bij Mozdok, Malgobek, Nalchik, Ordzhonikidze, Novorossiysk en Tuapse. Werkte nauw samen met de marine-eenheden in de Zwarte Zee. Startte in januari 1943 offensieven in de richting van Nalchik en Stavropol (Noordelijke Groep) en Krasnodar en Novorossiysk (Zwarte Zeegroep). Op 24-01-1943 werd de Noordelijke Groep hernoemd tot Noord-Kaukasische Front (II) en op 5 februari werd ook de Zwarte Zeegroep aan dit nieuwe front toegewezen. Nadat de Duitsers uit de Kaukasus waren verdreven, waren de overgebleven legers als vanouds gestationeerd aan de grenzen met Iran en Turkije en aan de Zwarte Zeekust. 25-08-1945 gereorganiseerd tot Militaire District Tbilisi.
   
  Noord-Kaukasische Front (I) (Severo-Kavkazsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Semyon M. Budyonny (maarschalk van de SU) 20-05-1942 - 03-09-1942
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  9e Leger, 12e Leger, 18e Leger, 24e Leger, 37e Leger, 44e Leger, 47e Leger, 51e Leger, 56e Leger, Noord-Kaukasische Militaire District, 4e Luchtleger, 5e Luchtleger, Zwarte Zeevloot, Militaire Azov-Flottielje, Marinebasis Kerch
  Beknopte operationele geschiedenis:
  20-05-1942 geformeerd met de legers van het voormalige Krimfront, dat naar de Kaukasus was teruggetrokken. Delen van het front hielden tot juli 1942 stand in Sebastopol. Kreeg eind juli de legers van het opgeheven Zuidelijke Front (I) toegewezen. Verdedigde tot begin augustus de benedenloop van de Don en trok vervolgens terug richting Stavropol en Krasnodar. Vocht in augustus en september bij Armavir, Maikop en Novorossiysk. 03-09-1942 hernoemd tot Zwarte Zeegroep onder het Transkaukasische Front (II).
   
  Noord-Kaukasische Front (II) (Severo-Kavkazsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Ivan I. Maslennikov (kol.gen., vanaf 28-07-1944 legergen.) 24-01-1943 - 13-05-1943
  Ivan Y. Petrov (lt.gen., vanaf 27-08-1943 kol.gen., vanaf 09-10-1943 legergen.) 13-05-1943 - 20-11-1943
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  9e Leger, 18e Leger, 37e Leger, 44e Leger, 46e Leger, 47e Leger, 56e Leger, 58e Leger, 4e Luchtleger, 5e Luchtleger, Zwarte Zeevloot, Militaire Azov-Flottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  24-01-1943 geformeerd door hernoeming van de Noordelijke Groep van het Transkaukasische Front (II). Vocht begin 1943 bij Nalchik en Stavropol. Trok vervolgens richting Krasnodar en wist in mei 1943 de Duitse troepen van het schiereiland Taman te verdrijven. Na de zomer was de Kaukasus geheel bevrijd. Stak in november de Straat van Kerch over een creŰerde een bruggenhoofd bij Kerch in het westen van de Krim. 20-11-1943 hernoemd tot Zelfstandige Kustleger.
   

  Definitielijst

  bruggenhoofd
  Een aan de andere kant van een (natuurlijk)opstakel veroverd stuk land waaruit de aanvaller zijn aanval verder kan voorzetten.
  Krim
  Schiereiland in Oekra´ne, aan de noordkust van de Zwarte Zee, in het noorden met het vasteland verbonden door de 4 km brede Landengte van Perekop, in het oosten grenzend aan de Zee van Azov en de Straat van Kertsj.
  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.

  Afbeeldingen

  Generaal-majoor Boris Millerov (tweede van links) van de 10e Garde-Koeban-Kozakken-Cavaleriedivisie en enkele van zijn officieren, 18e Leger, Noord-Kaukasische Front (I), september 1942 Bron: publiek domein.

  Verre Oosten

  Verre Oostelijke Front (Dalnevostochny front)
   
  Bevelhebbers:
  Grigory M. Shtern (kol.gen.) 01-07-1940 - 14-01-1941
  Iosif R. Apanasenko (kol.gen., vanaf 22-02-1941 legergen.) 14-01-1941 - 25-04-1943
  Maksim A. Purkayev (kol.gen., vanaf 26-10-1944 legergen.) 25-04-1943 - 04-08-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Leger, 2e Leger, 15e Leger, 16e Luchtleger, 25e Leger, 35e Leger, Noordelijke Legergroep, 9e Luchtleger en 10e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  01-07-1940 geformeerd door hernoeming van de Frontstrijdkrachtengroep Chita. Was gelegerd aan de oostelijke grenzen van de Sovjet-Unie. Werd gedurende de oorlog gestaag versterkt, maar ook gebruikt als bron van versterkingen voor het Sovjet-Duitse front in het westen; in de loop van de oorlog werden ongeveer 350.000 soldaten naar het westen overgeplaatst. In maart 1945 werd een deel van het front afgesplitst en hernoemd tot Strijdkrachtengroep Kust. 05-08-1945 hernoemd tot 2e Verre Oostelijke Front.
   
  Transbaikal-Front (Zabaikalsky front)
   
  Bevelhebbers:
  Mikhail P. Kovalyov (lt.gen., vanaf 07-05-1943 kol.gen.) 15-09-1941 - 12-07-1945
  Rodion Y. Malinovsky (maarschalk van de SU) 12-07-1945 - 01-10-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  6e Gardetankleger, 17e Leger, 36e Leger, 39e Leger, 53e Leger, Gemechaniseerde Cavaleriegroep, Luchtverdedigingsleger Transbaikal en 12e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  15-09-1941 geformeerd door hernoeming van het Militaire District Transbaikal. Was gelegerd aan de oostelijke grenzen van de Sovjet-Unie. Werd gedurende de oorlog gestaag versterkt, maar ook gebruikt als bron van versterkingen voor het Sovjet-Duitse front in het westen; in de loop van de oorlog werden ongeveer 300.000 soldaten naar het westen overgeplaatst. Nam vanaf 9 augustus 1945 deel aan de operaties in Mantsjoerije tegen het Japanse Kwantoengleger. Rukte op vanuit het gebied tussen Blagoveshchensk en Komsomolsk. 01-10-1945 gereorganiseerd tot Militaire District Transbaikal-Amur.
   
  1e Verre Oostelijke Front (1 Dalnevostochny front)
   
  Bevelhebbers:
  Kirill A. Meretskov (maarschalk van de SU) 05-08-1945 - 01-10-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  1e Leger, 5e Leger, 25e Leger, 35e Leger, Operationele Groep Chuguyev en 9e Luchtleger
  Beknopte operationele geschiedenis:
  05-08-1945 geformeerd door hernoeming van de Strijdkrachtengroep Kust, wier troepen eerder deel hadden uitgemaakt van het Verre Oostelijke Front. Het hoofdkwartier van het opgeheven Karelische Front werd gebruikt om de frontstaf te formeren. Afgezien van de troepen die al in het Verre Oosten gelegerd waren, werd na de overwinning in Europa ook het 5e Leger naar het Verre Oosten overgeplaatst. Nam vanaf 9 augustus deel aan de operaties in Mantsjoerije tegen het Japanse Kwantoengleger. Rukte vanuit het gebied tussen Khabarovsk en Vladivostok op tot het schiereiland Liaodong en de 38e parallel in Korea. 01-10-1945 gereorganiseerd tot Militaire District Kust.
   
  2e Verre Oostelijke Front (2 Dalnevostochny front)
   
  Bevelhebbers:
  Maksim A. Purkayev (legergen.) 05-08-1945 - 01-10-1945
  Belangrijkste ondergeschikte eenheden:
  2e Leger, 15e Leger, 16e Leger, 10e Luchtleger en Militaire Amurflottielje
  Beknopte operationele geschiedenis:
  05-08-1945 geformeerd door hernoeming van het Verre Oostelijke Front. Nam vanaf 9 augustus deel aan de operaties in Mantsjoerije tegen het Japanse Kwantoengleger. Rukte op vanuit het gebied bij Chita en het oosten van MongoliŰ. Nam vervolgens deel aan de operaties bij Sakhalin en de Koerilen. 01-10-1945 gereorganiseerd tot Verre Oostelijke Militaire District.
   

  Definitielijst

  maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  Sovjetsoldaten worden ontscheept op de oever van de Songhua door een monitor van het Amurflottielje, 2e Verre Oostelijke Front, augustus 1945 Bron: publiek domein.

  Informatie

  Artikel door:
  Auke de Vlieger
  Geplaatst op:
  29-04-2015
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde bezienswaardigheden

  Gerelateerde bezienswaardigheden