TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Taylor, Maxwell Davenport

Geboortedatum:
26 augustus 1901 (Keytesville/Missouri, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
19 april 1987 (Washington D.C./Washington, Verenigde Staten)
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Brigadier General (Brigadier)
Eenheid:
101 Airborne Division
Toegekend op:
1 juli 1944
De President van de Verenigde Staten, daartoe gemachtigd door het besluit van het Congres van 9 juli 1918, heeft het genoegen het Distinguished Service Cross toe te kennen aan Major General [toen Brigadier General] Maxwell Davenport Taylor (ASN: 0-14898), United States Army, wegens uitzonderlijke heldenmoed in het kader van militaire operaties tegen een gewapende vijand, dienend als divisiecommandant van de 101st Airborne Division, in actie tegen vijandelijke troepen op 6 juni 1944 in Frankrijk. Major General Taylor, landend met zijn parachute in vijandelijk gebied zette snel de bevelsstructuur van het divisiehoofdkwartier op. Toen hij merkte dat de belangrijke weg bij Carentan niet kon worden ingenomen door de eenheid die daarmee was belast, voerde Generaal Taylor persoonlijk elementen van het divisiehoofdkwartier en andere bijzondere troepen aan in een aanval op de weg. Generaal Taylor leidde de succesvolle aanval en veroverde de weg, daarmee maakte hij de weg vrij voor de opmars van de over zee aangevoerde eenheden.
De moed en de uitmuntende leiding van Generaal Taylor weerspiegelen de hoogste tradities van de strijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika en strekken hem, de 101st Airborne Division en de Landmacht van de Verenigde Staten van Amerika tot grote eer.
Distinguished Service Cross (DSC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Deze medaille is verkregen in de vorm van een eikenloof voor op het lint van de eerste medaille.
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Major General (Generaal-majoor)
Eenheid:
101st Airborne Division "Screaming Eagles", U.S. Army (101st Airborne Division "Screaming Eagles", U.S. Army)
Toegekend op:
14 november 1946
Heeft zich in den strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw op de volgende wijze onderscheiden door als commanderend generaal van de 101ste Luchtlandingsdivisie van overleg, initiatief, gezond oordeel en grote bekwaamheid blijk te geven toen hij zijn plannen voor een parachutistenlanding in Nederland ontwierp en tot uitvoering bracht. Van 17 september 1944 tot 28 november 1944 traden zijn moed en zijn vastbeslotenheid om te slagen in het licht bij de talrijke malen, dat hij zijn troepeneenheden aan het front bezocht; hij raakte gewond door een mortierprojectiel toen hij zijn slaags geraakte troepen inspecteerde. Zijn tactisch deugdelijke plannen en buitengewone bekwaamheid stelden zijn troepen in staat hun doel op de Duitsers te veroveren en het binnendringen van den vijand in de stellingen te voorkomen. Zijn werk heeft bijgedragen tot de bevrijding van dat deel van Nederland, waarin hij was binnen gevallen.
K.B.no.35
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)

Bronnen

Foto

Achtergrondartikelen

Thema's