Grootschalige geallieerde luchtlandingsoperatie in Duitsland door de Engelse en Amerkaanse Airborne divsies, deze operatie is niet uitgevoerd doordat het geallieerde grondleger snel optrok en opperbevelhebber Eisenhower geen nut meer in deze operatie zag.