AlbaniŽ (1914-1939, Vorstendom)

AlbaniŽ werd in 1912 onafhankelijk en in 1914 een Prinsendom onder Wilhelm Friedrich Heinrich Prinz zu Wied, soeverein vorst van AlbaniŽ. Hij moest echter al in 1914 het land ontvluchten vanwege een Islamitische revolte.
In 1916 werd het land bezet door Oostenrijk-Hongarije (het noorden) en Bulgarije (het Oosten). Na de Eerste Wereldoorlog herkreeg AlbaniŽ pas in 1925 haar onafhankelijkheid nadat in 1922 als laatste de Italiaanse bezettingstroepen het land hadden verlaten. AlbaniŽ werd in 1925 een republiek. In 1928 werd het land een koninkrijk, dat het tot 1939 zou blijven. In de 30er jaren van de 20e eeuw, werd het land meer en meer afhankelijk van ItaliŽ. Op 25 maart 1939 stelde Mussolini een ultimatum aan AlbaniŽ waarin hij aansluiting van AlbaniŽ bij ItaliŽ eiste. Koning Zog I weigerde iedere medewerking.

Italiaanse inval.
Op 7 april 1939 vielen Italiaanse troepen onder leiding van Generaal Alfredo Guzzoni AlbaniŽ binnen. De 15.000 man sterke Albanese troepen waren niet opgewassen tegen de 100.000 an sterke overmacht en op 9 april vluchtte Koning Zog naar Griekenland en op 12 april werden de vijandigheden beŽindigd. Over het algemeen kan de Italiaanse annexatie van...

Lees meer