AlbaniŽ (1944-1992, Socialistische Republiek)

Onder invloed van de Joegoslavische partizanenleider Tito, werd ook in AlbaniŽ een partizanenleger opgebouwd dat vanaf 1943 openlijk de strijd tegen Hitler en Mussolini opnam. Met behulp van Britse wapenleveranties wisten de communisten onder leiding van Hodzja in 1944 het land te bevrijden en werd er een satellietstaat van JoegoslaviŽ gesticht.