Taakomschrijving:
Het op vrijwillige basis (onbetaald) schrijven van historische artikelen voor op Go2War2.nl.

Werkzaamheden:
Auteurs van historische artikelen schrijven artikelen over diverse onderwerpen naar keuze die verband hebben met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Objectiviteit, een goede bronvermelding en een goed leesbaar taalgebruik zijn enkele eisen die wij stellen aan de artikelen. Van een auteur verwachten wij een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Hulpmiddelen:
Een beginnende auteur wordt begeleid door een ervaren auteur. Een auteur die drie artikelen geschreven heeft, beschouwen we in principe als een vaste auteur, maar ook hij of zij zal door onze eindredactie ondersteund worden.

Selectie:
Om te kunnen beoordelen of iemand geschikt is als auteur, verlangen wij bij aanmelding een proefartikel. Het onderwerp wordt in overleg bepaald.

Nadere informatie of aanmelding:
Projectleider Kevin Prenger (kevin@go2war2.nl)
Veel van de onderscheidingen op WW2Awards, hebben nog geen of nog geen goede beschrijving. Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om via bronnen op internet en vanuit boeken dergelijke beschrijvingen willen verzorgen. Je hoeft alleen maar de beschrijving en de bronnenvermelding te leveren, andere vrijwilligers in het team zorgen voor de plaatsing en de vertaling.
Lijkt het je wat, neem dan contact op.

Mocht je ook nog andere zaken voor de website willen doen of je beschrijving er ook zelf op willen plaatsen, dan is dat na enige training ook mogelijk.
Taakomschrijving:
Het op vrijwilligersbasis (onbetaald) samenstellen van overzichtkaartjes en andere illustraties op Go2War2.nl.

Werkzaamheden:
Ter ondersteuning van artikelen op Go2War2.nl worden vaak illustraties geplaatst, zoals militaire overzichtkaartjes. Een illustrator stelt in samenwerking met de auteurs deze illustraties samen met behulp van een tekenprogramma, zoals Adobe Photoshop. Wij verwachten dat een illustrator veel ervaring met tekenprogramma’s heeft. Daarnaast dient een illustrator creatief en kritisch werkzaam te kunnen zijn.

Hulpmiddelen:
Onze auteurs leveren de opdrachten en geven feedback, maar verder verwachten wij een grote mate van zelfstandigheid.

Selectie:
Om te kunnen beoordelen of iemand geschikt is als illustrator, verlangen wij bij aanmelding een proefillustratie. Hiervoor kunnen wij een opdracht geven.

Nadere informatie of aanmelding:
Redacteur Pieter Schlebaum (pieter@go2war2.nl)
Taakomschrijving:
Het schrijven van korte informatieve stukken en het verwerken van foto’s van WOII gerelateerde bezienswaardigheden.

Werkzaamheden:
Middels het doorwerken van boeken, informatiebronnen op internet, kranten enzovoorts, verbeteren van de bestaande gegevens en invoeging van nieuwe bezienswaardigheden. De verwerking geschied middels bronnen die de medewerker zelf aanschaft, in bezit heeft of opzoekt. In eerste termijn (een half jaar minstens of tot de medewerker 18 jaar is) werkt de medewerker onder supervisie van een ervaren medewerker. Daarna zal meer zelfstandig kunnen worden gewerkt. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Hulpmiddelen:
De werkzaamheden worden verricht vanuit op internet aanwezige middelen of vanuit door de medewerker zelf aan te schaffen of in het bezit zijnde middelen. De informatie wordt online in een database systeem verwerkt. Tijdens de supervisie periode mag de medewerker alleen gegevens invoeren, maar zet de supervisor na controle de gegevens online. Na gebleken geschiktheid kan na de supervisie periode de medewerker dit zelf doen.

Nadere informatie of aanmelding via info@tracesofwar.com.
Taakomschrijving:
Het schrijven van korte informatieve stukken en het verwerken van foto’s van WOI gerelateerde bezienswaardigheden.

Werkzaamheden:
Middels het doorwerken van boeken, informatiebronnen op internet, kranten enzovoorts, verbeteren van de bestaande gegevens en invoeging van nieuwe bezienswaardigheden. De verwerking geschied middels bronnen die de medewerker zelf aanschaft, in bezit heeft of opzoekt. In eerste termijn (een half jaar minstens of tot de medewerker 18 jaar is) werkt de medewerker onder supervisie van een ervaren medewerker. Daarna zal meer zelfstandig kunnen worden gewerkt. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Hulpmiddelen:
De werkzaamheden worden verricht vanuit op internet aanwezige middelen of vanuit door de medewerker zelf aan te schaffen of in het bezit zijnde middelen. De informatie wordt online in een database systeem verwerkt. Tijdens de supervisie periode mag de medewerker alleen gegevens invoeren, maar zet de supervisor na controle de gegevens online. Na gebleken geschiktheid kan na de supervisie periode de medewerker dit zelf doen.

Nadere informatie of aanmelding:
Projectleider Barry van Veen (info@stiwot.nl)
Taakomschrijving:
Het opzoeken en plaatsen van afbeeldingen op de website www.ww2awards.com

Werkzaamheden:
Opzoeken van afbeeldingen die geschikt zijn voor plaatsing op de website. Verzoeken aan derden om toestemming tot gebruik van afbeeldingen voor de website. Het bewerken van afbeeldingen om ze geschikt te maken voor plaatsing op de website. Het plaatsen van afbeeldingen op de website.

Hulpmiddelen:
Plaatsing van de afbeeldingen geschiedt via een online systeem. De afbeeldingen dienen vooraf op maat te worden gemaakt en indien nodig verder te worden bewerkt. Met name voor de afbeeldingen van onderscheidingen is wat meer bewerking nodig. Het om kunnen gaan en zelf op de computer hebben van de hulpprogramma's Infranvieuw en Adobe Photoshop strekt tot de aanbevelingen.

Nadere informatie of aanmelding
Projectleider Wilco Vermeer (wilco@stiwot.nl)
Taakomschrijving:
Het verwerken en beantwoorden van e-mailberichten voor de website TracesOfWar.com

Werkzaamheden:
We zijn op zoek naar vrijwilligers die actief een aantal uurtjes per week de e-mail van de website TracesOfWar.com willen afhandelen. Dit betreft deels het beantwoorden van binnenkomende vragen, maar ook het verwerken van binnenkomende informatie. Hiervan moeten artikelen gemaakt worden die vervolgens op de website geplaatst worden.

Wij zoeken:
Mensen waar op we kunnen bouwen, die zich voor langere tijd aan STIWOT willen binden en zo willen helpen aan het verder uitbouwen en professionaliseren van de TracesOfWar.com website. Gegevensverwerking en artikelen plaatsen gaat via ons eigen online databasesysteem.

Wij verwachten ervaring met fotobewerking en goede beheersing van de Nederlandse taal in geschrift, goede beheersing van de Engelse taal is een pré. Wij zoeken mensen die zonder veel aansturing en begeleiding direct aan de slag kunnen gaan.

Wij bieden:
Een gezellig team dat vooral online via het forum in contact is met elkaar, maar elkaar ook af en toe offline opzoekt om bij te praten.
Taakomschrijving:
Het verwerken en plaatsen van gegevens uit andere informatiebronnen op de website www.ww2awards.com.

Werkzaamheden:
Middels het doorwerken van boeken, informatiebronnen op internet, kranten enzovoorts, verbeteren van de bestaande gegevens en invoeging van nieuwe gegevens over personen en/of onderscheidingen. De verwerking geschiedt middels bronnen die de medewerker zelf aanschaft, in bezit heeft of opzoekt. In eerste termijn (een half jaar minstens of tot de medewerker 18 jaar is) werkt de medewerker onder supervisie van een ervaren medewerker. Daarna zal meer zelfstandig kunnen worden gewerkt. De medewerker mag na de supervisie periode ook namens de awards database informatie bij derden opvragen.

Hulpmiddelen:
De werkzaamheden worden verricht vanuit op internet aanwezige middelen of vanuit door de medewerker zelf aan te schaffen of in het bezit zijnde middelen. Voor opvragen van informatie aan derden is een bescheiden budget aanwezig, maar kan alleen via de projectleiders plaatsvinden. De informatie wordt online in een database systeem verwerkt. Tijdens de supervisie periode mag de medewerker alleen gegevens invoeren, maar zet de supervisor na controle de gegevens online. Na gebleken geschiktheid kan na de supervisie periode de medewerker dit zelf doen.

Nadere informatie of aanmelding
Projectleider Wilco Vermeer (wilco@stiwot.nl)
Om het team van quizsamenstellers te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde quizmedewerker. De Go2War2 Quiz, met voor de winnaar altijd een mooie prijs, wordt al acht jaar lang samengesteld. Het quizteam stelt eens per vier maanden een quiz samen van 25 vragen over de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling om iedere keer een afwisselende, interessante en uitdagende quiz te maken, met niet al te moeilijke, maar ook niet al te makkelijke vragen. Onderschat dit niet; je bent maar drie maal per jaar met deze taak bezig, maar het is wel de bedoeling dat er geen twijfel kan ontstaan over wat het juiste antwoord is, wat dus enig onderzoek vereist. Tevens is het de bedoeling dat andermans vragen telkens kritisch nagekeken worden.

Functie-vereisten:

• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• De leeftijd van 16 jaar en ouder
• Redelijke kennis over de Tweede Wereldoorlog
• Een zekere mate van zelfstandigheid
• Goed te bereiken via e-mail

Medewerkers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.

Nadere informatie of aanmelding:
Projectleider Kevin Prenger (kevin@go2war2.nl)
Go2War2.nl richt zich exclusief op een Nederlandstalig publiek. Om met onze artikelen een internationaal publiek te bereiken, willen we in de toekomst een Engelstalige versie van de site lanceren: Go2War2.com.

Met kleine stapjes zijn we begonnen met het vertalen van artikelen, maar er is nog enorm veel werk te verrichten. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om ons te helpen met het vertalen. Of u nou één artikel vertaalt, of tientallen artikelen voor uw rekening wilt nemen, uw bijdrage is welkom. Van tijdsdruk is geen sprake.

Ervaring met vertalen of een uistekende beheersing van de Engelse taal is echter wel een voorwaarde. Studenten Engels die ervaring op willen doen, kunnen zich ook aanmelden.

Het vertaalwerk wordt door u zelfstandig uitgevoerd. Bij het kiezen en het invoeren van een artikel wordt u begeleid door onze redactie. Bij elk door u vertaalde artikel wordt op de website uw naam als vertaler genoemd. Voor u eventueel een geschikte manier om naamsbekendheid en een portfolio op te bouwen.

Wilt u als vertaler bijdragen aan Go2War2.com, stuur dan een e-mail aan redactie@go2war2.nl.
Voor het maken van vertalingen van Nederlands naar Engels en andersom zijn wij op zoek naar vertalers die vrijwillig bereid zijn aan de website mee te werken.

Op de website worden zowel in het engels als in het nederlandsrelatief korte teksten geplaatst. Het is belangrijk dat deze teksten goed worden vertaald.

Na een korte inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met het onderhoudsgedeelte van onze website en onze vaste vertaler uw werk zal beoordelen, zult u zelfstandig vertalingsverzoeken van andere medewerkers op de website aanvullen.

Contactgegevens

Meer

Social Media