Codenaam voor de missie die naar Londen werd gezonden in februari 1944 met als opdracht vaart te zetten achter de invasie van Sumatra (codenaam Culverin).